Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

COVID-19 Salgını ve Eğitim

COVID-19 salgını eğitim sistemlerinin bugüne kadar yüzleştiği en büyük sorunlardan birisi olmuştur. Uzaktan eğitim çözümleri, bu dönemde eğitim süreçlerinin devamını sağlamak için ülkelerin zorunlu tercihi haline gelmiştir. Bununla birlikte ülkelerde uzaktan eğitime geçişin eğitim çıktıları üzerinde uzun vadeli oluşturacağı etkiler de tartışılmaya ve olumsuz etkilerin giderilmesi için öneriler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu tartışmalarda özellikle COVID-19 salgını sonrasında eğitim eşitsizliklerinin artabileceği öngörüsü dikkat çekmektedir. Bu çalışmada uzaktan eğitime zorunlu geçişin oluşturacağı etkiler ve eğitimde olası fırsat eşitsizliği artışları farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) salgın sürecinde attığı adımlar detaylı olarak incelenmekte ve salgın sonrası dönemde eğitimin geçireceği dönüşüm tartışılmaktadır. MEB salgın dolayısıyla uzaktan eğitime geçiş yapmış ve eğitim hizmetlerini dijital platformu EBA ve televizyon aracılığıyla devam ettirmiştir. Ayrıca MEB, mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere tüm kurumlarının üretim ve insan kaynağı kapasitesini salgının yayılımını engellemek için başarıyla kullanmıştır. Salgın sonrasında eğitimin dijital platformlara yönelme hızının artacağı değerlendirilmekte, eğitimin hızla dönüşecek iş piyasasının talep edeceği yeni becerileri karşılayabilmek için süreçlerini gözden geçirmesinin önemine değinilmektedir. Ayrıca, COVID-19 sonrası yeni dönemde salgının yol açabileceği fırsat eşitsizliklerinin toplumlarda kalıcı olmaması ve daha fazla derinleşmemesi için özellikle dezavantajlı okullarda telafi edici ilave eğitimlerin yapılmasının önemine dikkat çekilmektedir.

Prof. Dr. Mahmut Özer, Dr. H. Eren Suna
DOI: 10.53478/TUBA.2020.031