Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Bildiğimiz Refah Devletini Yeniden Düşünmek: COVID-19 Pandemisi ve Sonrasında Sosyal Politikalar

Bu çalışmada COVID-19’un sosyal politikalar üzerindeki muhtemel etkileri incelenmiştir. Refah devletleri uzun süredir başta ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel sorunlar olmak üzere sarsıcı meydan okumalarla karşı karşıyadır. COVID-19 pandemisinin öncelikle sağlık ve istidam olmak üzere sosyal politikalarda oluşturduğu yoğun baskı, ulus devlet odaklı kurulan sosyal güvenlik primlerine ve ekonomik büyümeye dayanan bildiğimiz refah devletleri için büyük bir meydan okuma oluşturuyor. Bu çerçevede refah rejimlerinin yeniden şekillenmesi ve sosyal refahın dağıtımında devletin diğer refah aktörleri (aile, sivil toplum ve piyasa) ile daha sıkı bir iş birliğine girmesi kaçınılmazdır. Refah rejimlerinin ulusal ölçekte yeniden yapılandırılmalarına ek olarak küresel ölçekte de sosyal refahın dağıtımına dair yapılması gereken düzenlemeler vardır. COVID-19, ülke içinde ve ülkeler arasında, gelir adaletsizliklerini azaltmayı hedefleyen, daha eşitlikçi, farklı paydaşların sesini duyurabildiği, kapsamlı düzenlemeler ile şekillenen, küresel refahın yine küresel ölçekte dağıtıldığı bir refah rejiminin imkânları üzerine düşünülmesini gerekli kılıyor.

Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.054