Cengiz Han ve Mirası
2021
ISBN: 978-605-2249-76-5
DOI: 10.53478/TUBA.2021.019

Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han, tüm dünyayı ve toplumları etkilemiş tarihsel bir figürdür. Asya halklarına getirdiği askeri, ekonomik ve siyasi değişimler zamanla diğer bölgelere yayılmıştır. O, kendi çağında bütüncül bir dünya tasavvuru ile yola çıkmış ve güçlü bir merkezi sistemi teşkil etmenin mücadelesini verdi. Cengiz Han sadece kendi toplumunun değil Türk dünyasının ve diğer toplumların tarihini, kültürünü ve mimarisini belli zaviyelerden etkiledi. Döneminde komşu olduğu Çinliler ve Ruslar başta olmak üzere diğer Asya toplumlarının siyasi tarihlerinde etkin bir yere sahip. Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk sistemi, kendine özgü ekonomik ve toplumsal kurumları ile imparatorluğun büyümesinin ve yayılmasının sırrı oldu. Bu eser multidisipliner bir yaklaşımla 17 bölümde Cengiz Han'ı ve onun mirasını çok boyutlu ve kapsamlı olarak ele aıyor.

Doç. Dr. Cem Korkut, Dr. Mürsel Doğrul

Bölümler

Yazar: Prof. Dr. İsenbike Togan
DOI: DOI: 10.53478/TUBA.2021.020
Yazar: Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç
DOI: 10.53478/TUBA.2021.021
Yazar: Prof. Dr. Ekrem Kalan
DOI: 10.53478/TUBA.2021.022
Yazar: Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı
DOI: 10.53478/TUBA.2021.023
Yazar: Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu
DOI: 10.53478/TUBA.2021.024
Yazar: Doç. Dr. Serkan Acar
DOI: 10.53478/TUBA.2021.025
Yazar: Doç. Dr. Mustafa Uyar
DOI: 10.53478/TUBA.2021.026
Yazar: Dr. Mehmet Tuğrul, Doç. Dr. Cem Korkut
DOI: 10.53478/TUBA.2021.027
Yazar: Prof. Dr. Ekrem Kalan
DOI: 10.53478/TUBA.2021.028
Yazar: Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu
DOI: 10.53478/TUBA.2021.029
Yazar: Dr. Mürsel Doğrul
DOI: 10.53478/TUBA.2021.030
Yazar: Prof. Dr. Serpil Bağcı
DOI: 10.53478/TUBA.2021.032
Yazar: Doç. Dr. Nilgün Dalkesen
DOI: 10.53478/TUBA.2021.033
Yazar: Arş. Gör. Meral Koçak
DOI: 10.53478/TUBA.2021.034
Yazar: Prof. Dr. Nermin Şaman Doğan
DOI: 10.53478/TUBA.2021.035
Yazar: Zeynep Atbaş
DOI: 10.53478/TUBA.2021.036