Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri

TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir ile Türk bilim camiasını uluslararası alanda temsil misyonu kapsamında uluslararası düzeyde ihdas edilen ve bütün bilim insanlarına açık olan TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri 2015 yılında başlatılmıştır.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri, çalışmaları ve bilime katkıları tüm dünyada takdir gören bilim insanlarının teşvik ve ödüllendirilmesi yoluyla Türk bilim camiasının uluslararası alanda temsil ve tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılmıştır.

Bu bağlamda TÜBA Akademi Ödülleri her yıl Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Fen ve Mühendislik Bilimleri olmak üzere üç kategoriden oluşmakta ve aday gösterilenler arasında her kategoride bir ödül olarak verilmektedir. TÜBA Akademi Ödülleri ilgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bilim insanlarına tevcih edilir.

Her yıl ödüllerden bir tanesi dönüşümlü olarak üç kategori arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye’yle ilgili, bağlantılı çalışmaları olan bilim insanlarına verilir. Bu şekilde Türkiye bağlantılı ödül üç kategori arasında dönüşümlü olarak devam etmektedir.

TÜBA Akademi Ödüllerine; TÜBA üyeleri, Türkiye’deki üniversite rektörlükleri, TÜBA’nın ilişkili olduğu Bilim Akademileri, Akademilerarası Kuruluşlar ve davet edilen diğer bilim kuruluşları ile bilim insanları tarafından aday gösterilebilmektedir. Mevcut TÜBA üyeleri, çalışanları ve değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday gösterilememektedirler.

Akademi Ödüllerine önerilen adayların son üç yıl içinde Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarınca ulusal ve/veya uluslararası düzeyde verilmiş olan bir başka bilim ödülü almamış olması gerekir.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları, yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak TÜBA Ödül Komitelerince değerlendirilmektedir.  Ödüle hak kazananlar, bu değerlendirmeler dikkate alınarak Akademi Konseyi tarafından belirlenmektedir.

Akademi Ödülü Madalyası, Akademi Ödülü Beratı ve takribi 30.000 USD para miktarından oluşan ödüller, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerine tevcih edilmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP)
Türkiye'de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmek ve gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek, bilimin kamuoyunca kabulünü ve takdirini sağlamak ve bu maksatlarla ödüller vermek, TÜBA’nın görevleri arasındadır.

Bilim insanının gelişiminde, doktora sonrası bağımsız genç araştırıcılık evresi özel bir öneme sahiptir. Bilim insanları, kendi başlarına araştırma yapma ve yüksek lisans/doktora tez çalışmalarını yönetme yetkinliklerini geliştirme gereğinin geçerli olduğu bu evrede, özel teşvik ve desteğe de ihtiyaç duyarlar. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (TÜBA-GEBİP) bu doğrultuda 2001 yılında ülkemizde araştırmalarıyla ön plana çıkmış genç bilim insanlarını Akademi’nin şemsiyesi altına almak, kendi aralarındaki ve Akademi üyeleriyle etkileşimlerinden doğacak bir sinerjik bir ortam oluşturmak ve ihtiyaç duydukları akademik ve malî destek ve teşviki sağlamak amacıyla başlatılmıştır.

Dünya’da “Genç Akademi” oluşumunun ilk örneklerinden olan ve ülkemizde müstesna bir konuma sahip bulunan TÜBA-GEBİP Ödülleri, tüm bilim alanlarında çalışan, sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye’de çalışan veya Türkiye’de çalışma kararını vermiş, 40 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarının başvurusuna açıktır. Kadın adayların her bir doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilecektir.

Akademi’nin bu programdaki ana hedefi (Sosyal, Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında çalışan) üstün başarılı genç araştırıcılar ve onların çalışma gruplarını kapsayan ve üç yılda bir yenilenen bir ağ oluşturmak ve bu yolla ülkemize yetkin bir araştırıcı kuşağı kazandırarak Ülkemizin bilimsel ve topyekün kalkınmasına katkıda bulunmaktır. TÜBA-GEBİP ödüllü bilim insanlarımızın gösterdikleri ulusal ve uluslararası başarılar ve aldıkları diğer ödüller, programın başarısının sevindirici bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

TÜBA-GEBİP Ödülleri kapsamında eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları olan üstün başarılı genç bilim insanına “Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Eczacılık Özel Ödülü” tevdi edilecektir.

TÜBA-GEBİP kapsamında ödül sahibi genç bilim insanlarına üç yıl boyunca, her yıl 50.000TL destek verilmektedir. Ayrıca, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için yine her yıl 15.000TL ek destek sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

TÜBA-Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TESEP)
TÜBA, “Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP)” ile üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimini teşviki amaçlanmıştır. 2016’ya kadar Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) olarak adlandırılan programın, 2017’den itibaren sadece telif eserlerin ödüllendirildiği Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP) olarak uygulamaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında Akademi Konseyi tarafından, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere “özel ödül” verilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda TÜBA Şeref üyeleri Mehmet Genç, Halil İnalcık, Fuat Sezgin ve Kemal Karpat adına ihdas edilmiştir.

Ödül Programı’na, üniversitelerde her seviyede okutulan ya da okutulması/yararlanılması mümkün telif eserler için başvurulabilmektedir. Başvuru, eserin son baskısı için yapılmaktadır. Eserlerde dizin ve kaynakça bulunması şartı aranmaktadır. Başvurular, eserlerle ilgili bilim dalları gözetilerek oluşturulan Alan Değerlendirme Komiteleri (ADK) tarafından hakem görüşleri de alınarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. ADK’leri önerilerini ADK yürütücülerinden ve Akademi Başkanından oluşan Ana Komite’ye sunmaktadır. Ana Komite, TESEP ödülü için önerilerini Akademi Konseyi’ne sunmaktadır. “Bilimsel Telif Eser Ödülü” ya da “Kayda Değer Telif Eser (Mansiyon) Ödülü” kazananlar, Akademi Konseyi tarafından karara bağlanmaktadır.

“Telif Eser Ödülü” kazanan eserlere 40.000TL para ödülü ve berat,  “Kayda Değer Telif Eser Ödülü (Mansiyon)” kazanan eserlere 20.000TL ödül ile berat verilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız