2022 TÜBA Ödülleri Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerindeki Uluslararası TÜBA Akademi, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TESEP (Bilimsel Telif Eser) Ödüllerini içeren TÜBA Ödülleri Töreni, 28 Aralık Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek.


Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığından Personel İlanı - 2

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TÜBA’nın 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 567 inci maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir.


Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri Sempozyumu / 2-4 Aralık 2022 İstanbul

Sempozyumun genel çerçevesi aynı zamanda sınırlarını oluşturuyor. Sempozyumun konu edindiği zaman aralığı Osmanlı Devleti’nin başlangıcı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu arasındaki zaman dilimi. Konunun mekânsal sınırlarını ise de jure ve de facto hatlar oluşturuyor. De jure sınırlar Osmanlı Devleti’nin hukuken ve fiilen var olduğu coğrafi bütünlük, de facto sınırlar ise temas edilen, etki edilen ve etkilenilen devlet, kurum ve gelenekler. Kimi yerde belirgin kimi yerde muğlaklaşan maddi ve manevi sınırlar fikri çerçevenin oluşmasına katkı sağlamakta ve bu özgün durum disiplinler arası çalışmaları da teşvik ediyor. Zaman ve mekânda geçişkenlik içeren yöntemler meselelere farklı anlamlar yüklenmesini sağlarken soyut olgu ve somut kurumların değerlendirilmesinde etkin araçlar olarak kullanılması da tavsiye ediliyor. Yukarıda ifade edilen nedenlerden ötürü proje kapsamındaki çalışmaların sınırları belirlenmiş zaman, mekân ve fikri çerçeve içinde çok katmanlı, çok ilintili ve çok disiplinli bir anlayışla ele alınması teklif ediliyor.