Eserde ilk olarak; Sipâhîzâde Mehmed’in hayatı, görevleri, şahsiyeti ve diğer eserlerine dair bilgi veriliyor. Ardından Evzahu’l-mesâlik ile ilgili genel bilgiler aktarılıyor, eserin Arapça ve Türkçe nüshaları tanıtılıyor, eserin, ana kaynağı Takvîmü’l- büldân ile irtibatının yanı sıra eserin diğer kaynakları, bu kaynakların kullanım yöntemi ve eserin tesirleri hakkında bilgilere de yer veriliyor. Son olarak eserin üç nüshanın karşılaştırılması ile transkripsiyon metni oluşturuluyor.

Sipâhîzâde Mehmed
Prof. Dr. Ziya Yılmazer
Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış