Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Türkiye’de Yaban Hayatı Ve Biyoçeşitlilikteki Rolü

Bu çalışma, ülkemizin sahip olduğu hayvansal biyolojik çeşitliliğinin zenginliğini anlatmaktadır. Türkiye, 12.000 civarında bitki türü, 20.000’in üzerinde omurgasız türü ve 1.500’ün üzerinde omurgalı türüne sahiptir. Türkiye’de yaban hayatı yönetimine, özellikle ava konu olan bazı kuş ve memeli türleri üzerinden örnekler verilerek incelenmiştir. Bu türler; yeşilbaş, elmabaş, dikkuyruk, dağhoruzu, sülün, ürkeklik, toy ve üveyik kuş türleri ile kızılgeyik, karaca, alageyik, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban domuzu, ayı ve kurt memeli türleridir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaban hayvanı popülasyonlarında azalma yaşanmaktadır. Yaban hayatının karşılaştığı sorunlar dünyadakilere benzemekle birlikte ülkemize özgü sorunlar da bulunmaktadır. Bu çalışmada yaban hayatını etkileyen olumsuz faktörlere değinilmiştir. Ülkemizde yaban hayatını etkileyen faktörler arasında; yasadışı avcılık, küresel iklim değişikliği, nüfus artışı, çevre kirliliği, habitatların yok olması, parçalanması ve bölünmesi, hastalıklar, doğal afetler ve sahipsiz hayvanlar, arazi kullanımının değişmesi, yoğun tarım gübresi ve kimyasal ilaç kullanımı yer almaktadır. Bu kapsamda uluslararası sözleşmelerin bu sorunların üstesinden gelinmesinde bir kılavuz olabileceği tartışılmaktadır.

Zeynel Arslangündoğdu
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch11