Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Türki̇ye’de Bi̇yoçeşi̇tli̇li̇k Ve Anadolu’dan Yansımalar

Türkiye bulunduğu coğrafik konumu (Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği noktada yer alması), iklimsel özellikleri ve özgün topoğrafik yapısı nedeniyle çeşitli türlerdeki canlıların yaşam alanı olarak kullanabileceği çok sayıda habitata sahiptir. Jeolojik devirler boyunca devam eden bu durum, Türkiye’nin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olmasına ve birçok canlıya ev sahipliği yapmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde 12.000 civarında kara bitkisi, 500’den fazla deniz bitkisi, 2.000 civarında mantar, 1.200 civarında liken, 80.000’den fazla karasal omurgasız (böcekler, akrepler, örümcekler vb.), 3.000’den fazla deniz omurgasızı (süngerler, mercanlar, yumuşakçalar, halkalısolucanlar, eklembacaklılar, derisidikenliler vb.), 520 civarında deniz balığı, 270 civarında tatlı su balığı, 40 civarında ikiyaşamlı, 130 civarında sürüngen, 480 civarında kuş ve 165 civarında memeli türü ülkemizde yaşamaktadır. Her geçen gün yeni türler keşfedilmeye ve canlı gruplarındaki sayılar artmaya devam etmektedir. Diğer yandan bazı türlerin soyları ve yaşam alanları başta insan etkisi olmak üzere çeşitli nedenlerle tükenme tehdidi altında bulunmaktadır. Yaşam alanlarının ve türlerin korunması içinse bu canlıların önce tanınması sonra da tanıtılması son derece önemlidir.

Bülent Gözceli̇oğlu
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch03