Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Tarımsal Biyoçeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı

Biyoçeşitlilik kavramına son yıllarda tarımsal biyoçeşitlilik kavramı da eklenmiş olup tarımsal biyoçeşitlilik, ürünlü bitkiler, çiftlik hayvanları, ormancılık ve balıkçılık da dahil olmak üzere gıda ve tarım için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan bitkilerin, hayvanların ve mikroorganizmaların çeşitliliği ve değişkenliği olarak tanımlanmaktadır. Tarımsal peyzajda tarımı ve ekosistem fonksiyonlarını etkilediği için bu tanımlamaya habitatlarda dahil edilmiştir. Son yıllarda üzerinde durulan ve insan hayatı ve gezegenimiz açısından önem taşıyan konulardan birisi de sürdürülebilirlik kavramıdır. Bu bağlamda tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı da önem taşımaktadır. Tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı, uzun dönemde tarımsal biyoçeşitliliği oluşturan unsurların azalmasına yol açmayacak şekilde ve oranda kullanımı ve böylece tarımsal biyoçeşitliliğin bugünkü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılama potansiyelini muhafaza etmesi anlamındadır. Bu nedenle, tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı, bir yandan bugünkü kuşakların gereksinimlerini karşılarken bölgeler arasındaki eşitliğin gözetilmesi, diğer yandan da gıda güvenliği ekseninde düşünüldüğünde gelecek kuşakların haklarının güvence altına alınmış olmasını da içermektedir.

Sezai Ercişli
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch14