Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Küreselleşmenin Yeryüzü Ve Biyosfer Üzerine Etkileri

Gelişen teknoloji ve ulaşım imkanları ile insanoğlu gezegenimizin hemen her tarafına ulaşmış, günümüz dünyası hızla küreselleşmiştir. Ancak bu küreselleşme ticaret, seyahat ve diğer aktivetelerle sınırlı kalmamış; canlılar dünyası üzerindeki etkileri olmuştur. Bilinçli (doğrudan) veya bilmeden (dolaylı) bir şekilde bakterilerden mantarlara, bitkilerden hayvanlara kadar farklı gruplardan organizmalar ve virüsler dünyanın dört bir yanına taşınmış ve bu durum artarak devam etmektedir. Bu makalede, hem karada hem de denizde biyota (flora + fauna) yapısının değişmesine sebep olan faktörler, taşınma yolları ve bunların sonuçları hakkında Türkiye’den ve dünyadan örnekler verilmektedir. Ayrıca taşıma ile canlıların küreselleşmesi, diğer ifade ile onların biyocoğrafyasındaki değişimin yerli (doğal) türler üzerindeki etkileri, özellikle soyu tükenme tehlikesi altınaki bitki ve hayvan türleriyle ilişkileri üzerinde durulmuştur ve ülkemizde yabancı (alien)/istilica (invazif) türlere karşı alınacak önlemler ve bir veritabanı oluşturulmasının önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Ahmet Karataş
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch09