Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

İnsan Sağlığı Ve Tarımsal Bi̇yoçeşi̇tli̇li̇k Arasındaki̇ İli̇şki̇

Tarımsal biyoçeşitliliğin korunması, gelecek nesiller için gıda güvencesinin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, insan sağlığı ve tarımsal biyoçeşitlilik arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma kapsamında gıdalarda bulunan biyoaktif bileşenlerin genotipe bağlı olarak değişimi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, insan sağlığı ve tarımsal biyoçeşitlilik arasındaki ilişkiyi inceleyen güncel çalışmalardan bahsedilmiştir. Yapılan çeşitli araştırmalarla gıdalarda bulunan biyoaktif bileşenlerin çeşit ve miktarının genotipe bağlı olarak önemli ölçüde değişebildiği ortaya konmuştur. Biyoçeşitliliğin korunmasının küresel ölçekteki bazı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli roller oynayabileceği bildirilmiştir. Biyoçeşitliliği tehdit eden etmenlerin, insan ve hayvan sağlığını da riske atarak çevre ve toplum üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı ifade edilmiştir. Biyoçeşitliliğin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin detaylı olarak incelenebilmesi için disiplinler arası araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmüştür. Biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesine yönelik olarak atılacak adımların hem insan hem de toplum sağlığı açısından önemli birer yatırım olacağı açıktır.

Gülay Özkan, Aslı Can Karaça, Esra Çapanoğlu
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch05