Millî Teknoloji Hamlesi

Yediden Yetmişe Toplumsal Seferberlik: Milli Teknoloji Hamlesi

Pozitif bilimlerin kurucu medeniyetlerinden birinin torunları olarak bilim ve teknolojiyle olan organik bağımızın tarihsel süreç incelendiğinde koptuğu görülmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin bilim ve teknoloji geliştirme alanında toplumsal dönüşümünü sağlamayı, etik ve ahlaki ilkeleri rehber edinerek çalışmalar yürütmeyi, insanlığa ve bulunduğu topluma hizmet eden bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Milli Teknoloji Hamlesi ışığında ortaya konulan vizyon yalnızca yüksek teknoloji geliştirmek değildir. Aynı zamanda insanlık yararına hizmet etmeyi de amaçlar. Bu çalışma, Milli Teknoloji Hamlesi’nin ortaya çıkmasında etkili olan tarihsel süreçleri, amaçları ve bu vizyonun başarıya ulaşmasında uygulanacak yöntemleri insan ve toplum olgusuna vurgu yaparak açıklamıştır. Bu çalışmada, bilim ve teknolojide öncü olmanın yalnızca bu alanlarda en iyisi olmaya çalışarak gerçekleşmeyeceğine, bilimsel çalışmaların etik ve ahlaka uygun olarak gerçekleştirilmesi ve insanlığa hizmet etmesi gerektiğine değinilmiştir. Covid-19 salgınında Türkiye’nin solunum cihazı geliştirme serüveni ve dünyada bu cihaza ihtiyaç duyan ülkelere hibe etmesi örneği üzerinden teknoloji ve insanlık yararına çalışmak konulu çıkarımlar yapılmıştır. Muharebe alanının yeni aktörleri olarak görülen insansız hava araçlarının ise bu alanda neden olduğu paradigma dönüşümüne de değinilen çalışma kapsamında bu dönüşümün ana oyuncularından biri olan Baykar’ın hikayesinden de bahsedilmiştir. Bu kapsamda, dünyada muharebe doktrinlerinin yeniden yazılmasına neden olan insansız hava araçlarını geliştiren Baykar’ın başarısının arkasındaki sır, başka bir deyişle genetik kod anlatılmıştır. Milli Teknoloji Hamlesi’ni ana odak noktası haline getirerek gerek toplumun fikirsel dönüşümünü gerek bilim ve teknoloji geliştirme arzusuna sahip nesiller yetiştirmeyi hedefleyen faaliyetlerine devam eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın Teknofest ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri çalışmaları da bu çalışma kapsamında incelenmiştir.

Selçuk Bayraktar
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch01