Millî Teknoloji Hamlesi

Ulaşımda Milli Teknoloji Hamlesi: Akıllı Ulaşım Sistemleri

Bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinden birisi ulaşım altyapısı ve ulaşıma yapılan yatırımlardır. Özellikle son 20 yılda ülkemiz bu anlamda ulaşım altyapısına çok ciddi yatırımlar yapmış ve bu yatırımları yerli ve milli teknolojiler ile desteklemiştir. Karayolu, Demiryolu ve Havayolu yatırımlarında son 10 yılda çok önemli yatırımlar yapan ülkemiz bunu Denizyolu yatırımlarında da önümüzdeki yıllarda geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışma ile ülkemizin 21. yüzyılda genelde ulaşım ve özelde Akıllı Ulaşım Sistemleri alanlarında yaptığı yatırımlar ile kullandığı yerli ve milli teknolojiler incelenmiştir. Bir başka deyişle, yatırımların modeli ve kimler tarafından yapıldığı ile değil burada görev alan yerli tedarikçi firmaların geliştirdiği yerli ve milli ulaşım teknoloji ürünleri baz alınarak Türkiye’nin yerli ve milli ulaşım teknoloji hamlesini detaylarıyla incelemek amaçlanmıştır.

2000’li yıllara kadar Karayolları, Köprüler, Tüneller, Kentsel Trafik Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Raylı Sistemler, Sivil Havacılık, Deniz Taşımacılığı, Mikro Mobilite, Web ve Mobil ve benzeri uygulamalarda ithal teknolojiyi daha fazla kullanan ülkemizde, 2000’li yıllardan sonra bu alanlarda büyük ölçüde yerli ve milli teknolojiler kullanılmıştır. Türkiye bu anlamda; Kore, Japonya, Almanya ve Amerika gibi sektörün önde gelen ülkeleri ile rekabet edebilir seviyeye gelmeye çalışmaktadır. Dünyanın ulaşım alanındaki iddialı dev yatırımlarına imza atan ülkemiz bu ivmeyi Akıllı Ulaşım Sistemleri yatırımları için sürdürmesi durumunda önümüzdeki yıllarda uluslararası rekabette ilk 20 ülke arasında olacaktır. Tüm yatırım verileri ve uluslararası öngörü raporları buna işaret ediyor. Savunma sanayiinde yapılan milli teknoloji hamlesi bu anlamda olumlu bir örnek olarak verilebilir.

Necla Tektaş, Mehmet Tektaş
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch18