Millî Teknoloji Hamlesi

TUSAŞ’ın Teknolojik Gelişimi

Hızla gelişen ve farklılaşan günümüz dünyasında teknolojik gelişmeler her alanda etkisini göstermektedir. Bu değişim küresel rekabet koşullarına da yansımaktadır. İşletmeler, hızla değişen müşteri talep, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen çevresel koşullar ve teknolojik yeniliklerle pazardaki varlıklarını sürdürmek için çalışmaktadır. Özellikle havacılık ve uzay sektöründe yaşanan gelişmeler ve bununla beraber değişen küresel pazarda işletmelerin ayakta kalabilmeleri için teknoloji ve inovasyon yönetimi önem arz etmektedir. Firmalar çok hızlı bir şekilde günümüz şartlarına uyum sağlamaktadırlar. Havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek alanlarında Türkiye’nin ve bölgenin teknoloji merkezi konumuna gelen, sektöründe küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., teknoloji ve inovasyon yönetiminin tüm araçlarını etkin ve bütünsel olarak kullanarak geleceğe ve sektöre yön vermeye devam etmektedir. Küresel güç dengelerinin hızla değiştiği, savaşlar ve pandemi gibi olağandışı gelişmelerin yaşandığı günümüzde, tüm uluslar kendini baskı altında hissetmekte ve teknolojideki eğilimler de hızla değişmektedir. Krizler, teknolojik atılım ve inovasyon için fırsatlar doğurmaktadır. Krizlerden başarılı olarak çıkış ancak inovasyon, teknoloji geliştirme ve millileştirme faaliyetleri ile mümkün olabilmektedir. Bunun yanında, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere uluslararası düzenlemeler ve dijital dönüşüm politikaları kapsamında ortaya çıkan teknolojilerin başarılı bir şekilde savunma ve havacılık sektörüne aktarılması önem arz etmektedir. Rekabet için diğer bir önemli husus da geleceğin harekât ortamını bugünden öngörerek, hangi teknolojilerin ön plana çıkacağının iyi analiz edilmesidir. Küresel eğilimlerin ve geleceğin analizi doğrultusunda, yenilik yol haritalarının şekillendirilmesi, doğru teknolojik kazanımların hedeflenmesi, uygun yatırımların gerçekleştirilmesi ve projelerin başlatılması, teknoloji yönetimi faaliyetleri ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)’ın havacılık sektöründeki yeri, teknolojik gelişimi, şirketteki teknoloji yol haritası çalışmaları, teknoloji hazırlık seviyesi ölçümleri, teknoloji kazanımlarının yayılımının sağlanması, yerlileştirme ve millileştirme, patent mühendisliği, kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon ve Ar-Ge yönetimi özelinde TUSAŞ’ta uygulanan modellere ilişkin bilgiler verilmiştir. Şirketin son yıllarda kazandığı ivme ve dünya pazarındaki konumu değerlendirilmiştir. TUSAŞ geleceği şekillendirecek güçte bir şirket olarak bir dünya markası olma yönünde çalışmalarına devam etmektedir. Hedef dünya genelinde en önemli 10 şirket arasına girmektir.

Rafet Bozdoğan, Temel Kotil, Fahrettin Öztürk
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch25