Millî Teknoloji Hamlesi

Tarım ve Gıdada Millî Teknoloji Hamlesi

Türkiye sahip olduğu coğrafi avantajlar ve tarım alanında ürettiği ürünlerle tarımsal alanda her geçen gün önemli oranda gelişme kaydetmektedir. Tarımda kullanılan teknolojilerin gıda, tarım, enerji zinciri içerisinde ortaya çıkan etkileri, ilişkili sektörler ve uygulama alanları üzerinde artan etkisi, tarım ve gıda üretim zinciri içerisinde pek çok alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini daha da stratejik hale getirmiştir. Ülkemizde geliştirilen yerli teknolojiler milli teknoloji hamlesi altında yer alan teknolojileri ifade etmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemizde yaşayan insanların, sektörde çalışanların ve üreticilerin verilerinin korunabilmesi, stratejik değere sahip teknoloji ürünlerini yerli imkanlarla geliştirip üretebilmesi gibi hedefleri nedeniyle kritik önemdedir. Milli teknoloji hamlesi, gıda, tarım ve hayvancılık gibi sektörlerde, üretim verimliliğini artırmak, girdi kullanım etkinliğini yükseltmek, enerji verimliliği yoluyla, dışa bağımlılığı alternatif kaynaklarla azaltmak için yerli teknolojik ürün geliştirerek katkı sağlamayı amaçlanmaktadır. Bu sektörler içerisinde tarım, günümüzde oldukça geniş bir yelpazede çeşitliliğe sahip modern teknolojileri kullanmaktadır. Pandemi sonrası tarım çok daha fazla teknoloji ve bilgi yoğunluklu hale gelmiş durumdadır. Günümüzde çiftçilik çok daha fazlasını yani diğer sektörlerle daha fazla etkileşim gerektirmekte, iletişim teknolojileri ve dijitalleşme yoluyla entegre olmayı zorunlu kılmaktadır. Milli teknolojileri desteklemek için ülkemizin kendi kırsal kalkınma hedeflerini dikkate alan tüm tarım işletmeleri ölçeklerinde veya aile çiftliklerinden büyük tarımsal gıda şirketlerine kadar sektörün tüm paydaşlarına kadar kapsayan bir süreci hayata geçirmek gereklidir. Ülkemiz tarımının dijital çağın getirdiği küresel rekabet ortamında hakettiği konuma ulaşması mevcut politikalara ilaveten bu milli teknoloji hamlesinin doğru bir strateji ile ele alınması ve tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikate alan politikaların uygulanması ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada, tarım alanında ülkemizde geliştirilen milli teknolojiler ele alınmış, kullanım yerleri ve bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili önemli bilgiler sunulmuştur. Bu kapsamda geliştirilen milli teknolojiler, ülkemiz tarımının ileriye dönük olarak üretiminde ve verimliliğinde üreticilere, çiftçilere katkı ve desteklerinin artarak devam etmesi beklenmektedir.

Ufuk Türker, Kazim Şahin
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch36