Millî Teknoloji Hamlesi

Savunma Teknolojileri ve Teknoloji Kültürü

Türkiye’de teknoloji ve kültür arasındaki ilişkiyi savunma sanayii teması kapsamında ele alan bu çalışma, savunma sanayiinde yaşanan büyük dönüşüm ile beraber milli teknoloji hamlesinin mümkün hale geldiğini ve bu hamle sayesinde ülkemize özgü, yerli ve milli bir teknoloji kültürü ihdas edildiğini öne sürmektedir. Yerli ve milli savunma sanayii ile kültür arasındaki ilişki ve bu bağlamda milli teknoloji hamlesini ele aldığımız bu makale üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesi arasındaki etkileşimi ve bu ilişkide savunma sanayiinin kurucu işlevini gösterdik. İkinci bölümde siyasi irade, odaklanma ve istikrar, ekosistem ihdası, geniş ürün gamı, sektörel tecrübe aktarımı ve kitlelere ulaşma başlıklarıyla savunma sanayindeki büyük dönüşümün kurucu stratejik unsurlarını inceledik. Yazının üçüncü ve son bölümünde ise milli teknoloji hamlesinin derinleştirilmesine yönelik olarak ilgili kavram setlerini ve yapılması gerekenleri ele aldık.

İsmail Demir
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch14