Millî Teknoloji Hamlesi

Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi

Sağlıkta milli teknoloji hamlesi, insan odaklı bir anlayışın hâkim olmasından dolayı diğer birçok sektöre kıyasla farklı şekillenmiştir. Son 20 yılda sağlık alanında yapılan yatırımlara bakıldığında “Milli Teknoloji Hamlesi ’ne giden yolda inşa edilen yapıtaşları rahatlıkla görülebilmektedir. Sağlık, insan hayatını önceleyen, toplumun en önemli ve beklentinin en yüksekte olduğu hizmet sektörüdür. Merkezinde insan olduğu gibi bu beklentinin karşılanmasında da yine insan vardır. Özetle, sağlık hizmet kalitesini temel öncelik haline getirip bu alanı nitelikli insan kaynağı ile güçlendirdiğinizde yüksek teknolojik dönüşüm kapasiteniz ile iddialı hedeflere ulaşmanız da kolaylaşıyor. Bu bağlamda “Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi” ne giden yol, birincil unsur olarak nitelikli insan kaynağı, ardından sürdürülebilir hizmet kalitesi, bununla birlikte inovasyon odaklı politikaların hayata geçirilmesi ve multidisipliner yaklaşımın güçlendirilmesi, nihayetinde de kalkınma odaklı büyük hamlenin gerçekleştirilmesi olarak özetlenebilir. Sağlığın ana önceliği insan hayatı ve verilen hizmetin kalitesi ile ölçülendirilmektedir. Bu temel öncelik, var olan güçlü beşerî sermaye ile teknoloji hamlesine giden yolda büyük bir eksiği ortadan kaldırmaktadır. Son 20 yılda dünyada sağlık hizmet kalitesi ve memnuniyet oranlarını en yüksek seviyeye taşımamız ve bunun akabinde elde edilen güçlü destek ve motivasyon, özellikle yüksek teknoloji segmentinin ve sağlık sisteminin ana unsuru olan dijitalleşme politikalarını hızlı bir şekilde hayata geçirmemize olanak sağlamıştır. Ülkemizde 2004 yılında resmi olarak “Sağlık Bilgi Sistemleri Eylem Planı” hayata geçirilmiş ve dijitalleşme çalışmaları öncelikli alan olarak ele alınmıştır. 2014 yılında ise kamu, özel ve üniversite olmak üzere tüm sağlık tesisleri dijital anlamda birbirleriyle konuşur hale gelmiş, 2015 yılında ise e-Nabız Sistemi tüm sağlık paydaşlarının hizmetine sunulmuştur. Dijitalleşmenin ön koşulu olan veri standardizasyonu, tüm sektörde mükemmel hale getirildikten sonra dijital altyapı odaklı birçok proje hızlı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Bu makalede “Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında özellikle sağlık dijitalleşmesinde ülkemize yön veren, bu alanda küresel ölçekte Türkiye’nin güçlü bir oyuncu haline gelmesini sağlayan motivasyon ve gerçekleşen projeler ele alınacaktır.

Şuayıp Birinci
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch17