Millî Teknoloji Hamlesi

Milli Teknoloji Yönetimi

Teknoloji yönetimi, bir organizasyonun stratejik ve operasyonel hedeflerinin şekillendirilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlayacak teknolojik yeteneklerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının planlanması, organizasyonu, koordinasyonu ve denetimidir. Teknoloji yönetiminin stratejik olarak kullanılmasının getireceği başarı ve verimlilikle, artan rekabet çağında ve dengelerin sıklıkla değiştiği bir dünyada daha ileriye gitmek hedeflenmektedir.

Teknolojik öğrenme, teknolojik yeteneklerin içselleştirilmesi süreci olarak tanımlanmıştır. İlk aşamada, gelişmiş ülkelerden teknoloji transferi yoluyla elde edilen teknolojinin taklit edilmesi ile yeni ürün üretilir; ikinci aşamada, edinilen teknoloji ile teknolojik öğrenme süreci içerisinde var olan teknolojilerde değişiklikler yapma yeteneği kazanılır; üçüncü ve son aşamada ise ülkenin ortaya koyduğu öğrenme çabasının sonucu olarak kendi başına teknoloji üretebilme yeteneği kazanması amaçlanır. Organizasyonların teknolojik öğrenme kapsamında muhakkak bilgi yönetimi faaliyetlerini de sürece dahil etmesi ve bilgi teknolojilerinin artan gücünü kullanması gerekmektedir.

Şirketlerin geleceğin kararlarını bugünden destekleyebilmek için en çok dikkat etmeleri gereken kriterlerden biri de gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda teknolojilerin öngörülebilmesidir. Bu noktada, geçmişten günümüze eldeki tüm bilgi, uzmanlık ve yaklaşımları analiz ederek, teknolojinin etkilendiği unsurlarda geleceği tahmin etmek ve bununla ilgili politikaları oluşturmak olarak tanımlayabileceğimiz Teknolojik Öngörü kavramı ortaya çıkmaktadır. Teknoloji öngörüsünü doğru yapabilen ve bu öngörüleri teknoloji transfer süreçlerine dahil edebilen şirketler gelecekte hem kendilerine hem de ülkelerine ön görülemeyen düzeyde fayda ve güç sağlayacaktır.

Teknoloji yönetimi, mevcut teknolojinin en etkili şekilde kullanılmasını, yenilikçi, yıkıcı teknolojilerin takip edilmesini, öngörülmesini ve kurumsal hedefler doğrultusunda ürünler/çözümler/projeler geliştirilmesinde yararlanılmasını sağlamaktadır. Bu konudaki süreçlerimizi sürekli olarak geliştirmekte ve kurumsallaştırmaktayız. Teknoloji yönetimini HAVELSAN’ın stratejik hedeflerine ulaşmasında bir yönetim çarpanı olarak kullanma gayretlerimizi artan bir kurumsal destek ile sürdürmekteyiz.

Hacı Ali Mantar
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch11