Millî Teknoloji Hamlesi

Milli Teknoloji Hamlesinde Sınai Mülkiyetin Rolü

Teknoloji Hamlesinde yer alan amaçlara ulaşabilmemiz için ise ülkemizin fikri sermayesinin ve özellikle sınai mülkiyet portföyünün güçlendirilmesi, dikkate alınması gereken önemli bir konudur.

Bilgiye sahip olan ve onu kontrol edebilen ülkelerin güçlü olarak kabul gördüğü günümüz toplumunda teknolojik gelişmeler ve yenilikçi faaliyetler, ekonomik büyümenin ve küresel rekabetin yönünü belirleyen başlıca unsurlar haline gelmiştir. İnovasyona dayalı teknolojik ilerlemeyi teşvik etmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için zekâ ve yaratıcılık kullanarak ürün meydana getirmeyi teşvik etmeliyiz. Bunun için de güçlü bir sınai mülkiyet sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Sınai mülkiyet koruması olmadan, işletmeler ve bireyler buluşlarından tam olarak yararlanamayacak, araştırma ve geliştirmeye daha az vakit ayıracaklardır.

Ülkemiz sınai mülkiyet portföyünün Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla güçlendirilmesi, ülkemiz için küresel bazda özgün ve yenilikçi üretimin önünü açacak temel adımlardan birisidir. Bu hedef doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, ülkemizin sınai mülkiyet kapasitesinin daha verimli kullanımı ve ekonomik değere dönüşecek ticarileşme faaliyetleri noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türk Patent ve Marka Kurumu olarak bir yandan sınai mülkiyet haklarını oluşturan patent-faydalı model, marka, tasarım, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adı ile entegre devre topoğrafyası ile ilgili ülkemizdeki tescil faaliyetlerini yürütürken bir yandan da sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasına ve ticarileştirilmesine katkı sağlıyor, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine hizmet ediyoruz.

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen patent verileri stratejik önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu çalışmada sınai mülkiyet alanında ülkemizdeki mevcut durumun analizi bazı sınai mülkiyet göstergeleri ile birlikte ele alınmıştır. Ayrıca, Kurum olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere de yer verilmiştir.

Cemil Başpınar
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch13