Millî Teknoloji Hamlesi

Millî Teknoloji Hamlesinde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarmada Toplum ile Dörtlü Sarmal İşbirliğinin Yansımaları ve Geleceği

Değişken, karmaşık ve dinamik süreçlerin karşısında araştırma, geliştirme ve yenilik tabanlı atılımların başarıya ulaşmasında üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile toplum genelinde ekosistemi kapsayan dörtlü sarmal işbirliğinin kilit rolü bulunmaktadır. Toplumsal seferberlik ve toplumsal sahiplenme odağında hayata geçirilen Millî Teknoloji Hamlesinin toplumsal yansımaları bu kitap bölümünde üç boyutta değerlendirilmiştir: (i) teknolojik kazanımların toplumsal yansımaları, (ii) genç insan kaynağına yönelik toplumsal yansımalar ve (iii) güçlük alanlarındaki çözümlerde toplumsal yansımalar. Birinci boyutta birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı odağında yerli ve millî teknolojik kazanımların ekonomik, toplumsal, çevresel ve ulusal güvenlik etkisi açısından toplumsal yansımaları ve bu teknolojik kazanımlara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ele alınmaktadır. Bu kapsamda birlikte geliştirme ve birlikte başarma odaklı platform yaklaşımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile çıktı ve etki odaklı süreçlerin toplumsal yansımaları temsil edilmiştir. İkinci boyutta Ar-Ge ve yenilik ekosistemine dahil olan genç yetenekler için TEKNOFEST yarışmaları, yenilikçi burs imkanları, Stajyer Araştırmacı Burs Programları, Deneyap Teknoloji Atölyesi ile bilim ve toplum gelişmeleri kapsanmaktadır. Üçüncü boyutta küresel riskler ve toplumsal ihtiyaçlar nedeniyle kritik öneme sahip olan güçlük alanlarında çözümlerin üretilmesinde topluma uzanan yansımalara yoğunlaşma sağlanmıştır. Kritik güçlük alanları olarak küresel salgın ve COVID-19 Türkiye Platformu, müsilaj araştırmaları, deprem araştırmaları ve iklim değişikliği ortaya konmaktadır. Her üç boyuttun değerlendirilmesinde vurgulandığı gibi Millî Teknoloji Hamlesinin toplumsal yansımaları dörtlü sarmal işbirliğini ifade etmektedir. Karşılaştırma yapıldığında toplumsal ihtiyaç ve etkileşimlerden uzak geleneksel bilim yerine toplumsal ihtiyaçlara odaklı kapsayıcı, bütünsel, şeffaf ve etkileşimli bilim yaklaşımlarının önemi yükselmektedir. Gücünü toplumdan alan ve topluma katkı sağlayan Millî Teknoloji Hamlesinin toplumsal yansımalarında teknolojik kazanımlar, genç insan kaynağı ve güçlük alanlara yönelik çözümler ülkemizin geleceğini toplumsal refah artışı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya yönlendirmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 ve net-sıfır salım hedefi olan 2053 yılı doğrultusunda toplum ile birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı artarak sürdürülecektir.

Hasan Mandal
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch06