Millî Teknoloji Hamlesi

Haberleşmede Milli Teknoloji Hamlesi

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye teknolojide dışa bağımlılığını azaltmakta, küresel piyasalarda rekabet gücünü artırmakta ve kritik teknolojilerin üretiminde gelişme kaydetmektedir. Türkiye teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke konuma gelmeyi amaçlamaktadır. Buna ilaveten ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun koordinesinde, diğer kurumlarımızın da desteği ile 4.5G, 5G ve uydu teknolojilerinde ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretilmesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ülkemizde geliştirilen ilk yerli ve milli 4.5G baz istasyonu olan ULAK baz istasyonu Nisan 2022 itibarıyla toplam 1765 sahada kullanılmaktadır. Ayrıca hem ULAK Haberleşme hem de HTK tarafından 5G’de kullanılacak teknolojilerin yerli ve milli imkânlarla üretilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Bunlara ilaveten Türksat tarafından Türkiye’nin en önemli projelerinden olan Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A projesine hızla devam edilmektedir. Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularının üretim sürecinde gerçekleşen teknoloji transfer programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin de katkısıyla, Türksat 6A en yüksek yerlilik oranıyla üretilmektedir. Aselsan tarafından ise askeri telsizlerden dost düşman tanıma sistemlerine, kamu güvenliği haberleşme sistemlerinden uydu haberleşme sistemlerine kadar pek çok haberleşme cihazı yerli imkânlarla üretilmektedir. Diğer taraftan üretici firmalar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ülkemizdeki işletmeciler tarafından da destek sunulmakta, işletmecilerce yerli ürünler geliştirilmekte ve şebekelerinde kullanılan yerli ürünlerin oranı artış göstermektedir. Bu dokümanda Haberleşmede Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında öne çıkan projeler ve bu konuda çalışmaları bulunan UAB, BTK, Aselsan, ULAK Haberleşme, HTK ve işletmecilerce yürütülen yerli ve milli ürün çalışmalarının ayrıntılarına yer verilmiştir.

Ömer Fatih Sayan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch20