Millî Teknoloji Hamlesi

Ekonomik Büyüme ve Akıllı Tarım: Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler

Tarım, bütün ülkeler için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Giderek artan dünya nüfusu, kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesi, iklim değişikliği, ülkeler arasındaki siyasi gerilimler, salgın hastalıklar gibi gelişmeler gıda sektörünü ciddi oranda etkilemeye başlamıştır. Bu hususlar, sanayi ve hizmet sektörlerinin arkasında kalan tarımın ön plana çıkmasına neden olmuştur. Teknolojik faaliyetler dünyadaki birçok gelişmeleri olduğu gibi tarımsal gelişmeleri de etkilemektedir. Özellikle Endüstri 4.0 ile birlikte tarım sektöründe teknolojik gelişmeler gözle görülür bir şekilde yaşanmaya başlamıştır. Küçük alanlardan daha yüksek oranda verim ve çeşitlilik elde etmek amacıyla ülkeler, teknolojiyi tarım alanına yüksek oranda entegre etmeye başlamıştır. Nesnelerin interneti aracılığıyla analiz, veri toplama, geleceğe yönelik tahminler, verimlilikte ve üretkenlikte artış konularında oldukça kapsamlı etkiler söz konusudur. Bu makale akıllı tarımın etkilerini ve önemini örnekleriyle birlikte tartışmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin 10 Kasım 2021 yılında Paris Anlaşmasının taraf olması ve AB Yeşil Mutabakat ilkeleri nedeniyle izlenebilir tarımsal üretim süreci için tarım teknolojilerinin kullanımı ve özellikle zirai ilaç gibi kimyasal ürünlerin kullanımın doğru bir şekilde kullanımı ön plana çıkmıştır. Dünya çapında verilen örneklerle beraber, akıllı tarım yöntemleriyle birlikte nispeten daha küçük tarım alanlarında daha yüksek verimlilik ve kâr edilebileceği ortaya konmuştur. Buna ek olarak, topraksız tarım yöntemleri, insansız hava aracı ile ilaçlama gibi çözümlerin testlerinin ve akıllı tarımın bazı örneklerinin Türkiye’de de uygulanmaya başladığı belirtilmektedir. Sonuç olarak, çeşitli zor hususlarına rağmen, akıllı tarım uygulamaları aracılığıyla ciddi oranda kâr ve verimlilik elde edildiği vurgulanmaktadır. Bu uygulamaların sağladığı katkılar ile birlikte ülkelerin hasılalarında da artışlar görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, tarım alanındaki teknolojik gelişmelerin ekonomik büyümeye olan etkisinden bahsettikten sonra bu alandaki teknolojileri ve uygulamaları örnekleriyle beraber açıklamaktır.

Ahmet Bağcı
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch37