Millî Teknoloji Hamlesi

Blokzinciri Araştırmaları ve Millî Teknoloji Hamlesindeki Yeri

Türkiye, son yıllarda uygulamaya koyduğu “Milli Teknoloji Hamlesi” ile yerli üretimde önemli adımlar atmıştır ve Türkiye’nin bu alandaki ivmesi kendi düzeyindeki ülkeler arasında belirgindir. Özellikle de milli savunma sanayisindeki ilerleme açıkça görülmektedir. Bununla birlikte milli ve yerli üretim çabaları bu alanla sınırlı kalmamış sağlıktan eğitime, ulaşımdan bilişime kadar birçok alana yayılmıştır. Yeni teknolojilerin önde gelen konusu olan blokzinciri teknolojisi de Türkiye’nin stratejik milli teknoloji hedefleri arasındaki yerini çoktan almıştır. Finans, ticaret ve bilişim başta olmak üzere birçok sektörde Türkiye’de kullanıma alınan blokzinciri teknolojisi üzerine ülke literatürü de önemli bir mesafe kat etmiştir. Bu noktada Web of Science (WoS) veri tabanlarında yapılacak karşılaştırmalı bir akademik literatür büyüme analizi ile blokzinciri konusunda dünyanın ve Türkiye’nin durumunu açıklayacak bir çalışmanın önemi de artmıştır. Bu bakımdan araştırmamızda ülkelerin ulusal inovasyon sistemleri içerisinde yer alan Ar-Ge ve bilim politika çalışmaları, ulusal ve uluslararası literatür kapsamındaki blokzinciri araştırmaları üzerinden incelenmiştir. Bu düzlemde hazırlanan ve bilimsel literatürün dizinlendiği veri tabanlarında yapılan analizlerde gelişmiş ülkelerin blokzinciri teknolojisine yönelik araştırma ve kullanım alanlarının Türkiye’ninki ile benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Tüm dünya ölçeğinde yapılan araştırmada Asya ülkelerinin blokzinciri teknolojisi üzerine yapılan yayınlarda başı çektiği görülmüştür. Uygulama ve patent sayılarında yine Asya’daki kurumlar önde gelirken Türkiye’de üniversite müfredatlarında blokzinciri üzerine dersler başlatılmıştır. Ayrıca finans ve bankacılık sisteminde yer alan kurumlar başta olmak üzere Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin paydaş kamu kurumları ve özel şirketleri tarafından bu teknolojinin kullanıma alındığı ve günden güne geliştirdiği görülmüştür. Bu teknoloji özelinde Türkiye’de sektörel düzeydeki ilgi ve kullanım dünya seviyesini büyük ölçüde yakalarken kaynak ayırma ve önceliklendirme açısından blokzinciri teknolojisi üzerine daha çok odaklanılması gerektiği görülmüştür.

Mürsel Doğrul, Haydar Yalçın
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch32