Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Yeni Normal Dönemde Yeni Bir İktisat ve Finans Anlayışı

COVID-19 salgınının etkisiyle bütün dünya içine, insanlar ise kendi evlerine kapandı. Öyle anlaşılıyor ki önemli bir değişim ve dönüşümün arifesindeyiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Modern kapitalizmin Avrupa’da ortaya çıkmasında veba salgının önemli etkisi olmuştur. Sonrasında yine Avrupa’da ortaya çıkan ve Amerika’ya taşınan çiçek salgınının, modern  kapitalist sistemin okyanus aşırı bölgelerdeki hâkimiyetinde önemli etkisi oldu. Elbette virüsler ve salgın hastalıklar tek başına bu değişim ve dönüşümü sağlamış değildir. Sistemde birikmiş enerji bu tür salgınlarla büyük değişimi tetikleyen en önemli unsurlardan olabilmektedir. Bugün de sistemde biriken enerjinin etkisiyle yeni bir değişim ve dönüşümün arifesinde olduğumuz söylenebilir. Günümüzde dünya ekonomisinde ciddi dengesizlikler söz konusudur. COVID-19 bu dengesizliklerin sürdürülemediği bir dönemde ortaya çıktı. Bir tarafta COVID-19’u insanoğlunun kendi eliyle ortaya çıkardığı bir salgın olarak değerlendirenler bulunduğu gibi diğer tarafta bu salgının etkisiyle yeni bir değişim ve dönüşüm sürecinde bulunduğumuzu iddia edenler bulunuyor. Bu satırların yazarı dünya ekonomisi ve sisteminin yıllara sari olarak biriktirmiş olduğu enerji ile zaten önemli bir değişim ve dönüşüm noktasındayken, COVID-19’u bu değişim ve dönüşümü hızlandıracak en önemli etkenlerden biri olarak değerlendirmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Bulut
DOI: 10.53478/TUBA.2020.048