Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Yeni Normal Dönemde Tüketim ve Harcama Pratikleri

COVID-19 salgını neden olduğu sağlık sorunlarının yanı sıra küresel ekonomi içerisinde yer alan küçük-orta-büyük tüm işletmelerin ve kurumların iş süreçlerini ve tabii ki insanların/tüketicilerin hayatlarını derinden değiştirmiştir. Geçmişte günlük hayatımızın içerisinde olmayan birçok şeyin “yeni normal” yaşamın parçası olduğu ya da olacağı bir dönemden geçmekteyiz. Dolayısıyla değişen tüketicileri ve tüketici davranışlarını anlayabilmek için insanların gerçeklerinin şekillenmesinde rol oynayan olgu ve algıları ele alan pazarlama disiplininden faydalanmak gerekmektedir. Yeni normalin tüketici davranışlarında kısa, orta ve uzun vadeli yansımaları olacaktır. Bu çalışmada salgından etkilenen tüketicilerin ve işletmelerin süreçte edindikleri yeni davranış kalıpları ve bu kalıpların “yeni normal” olarak adlandırılan süreçteki yansımaları değerlendirilmiştir. Özellikle tüketicilerin tüketim ve harcama kalıpları mevcut pazar koşullarında tartışılacak olup, yeni normalin pazardaki aktörler açısından devrimsel bir dönüşümü işaret edip etmediği irdelenmiştir. Ek olarak sosyoekonomik statü grupları içinde tüketim pratiklerinin nasıl şekillendiği ele alınmıştır. Ayrıca tüketim ve harcama pratiklerine yönelik yansımalar tüketici, işletme ve kanun koyucular bağlamında tartışılarak bazı öngörü, tahmin ve çıkarımlar ortaya konulmuştur.

Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.046