Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Yeni Normal Dönemde Ar-Ge ve Yenilik Yaklaşımları ve Birlikte Geliştirme Çözümleri

Küresel salgın döneminde birlikte geliştirme ve sistemik güçlük içeren yenilik gereksinimleri dahil olmak üzere Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşüm bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kitap bölümünde ilk olarak Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşümün temel özellikleri ele alınarak küresel salgına karşı mücadeledeki önemi değerlendirilmektedir. Sonrasında COVID-19’a karşı mücadele için ülkemizde ortaya konulan bilim ve teknoloji temelli sürecin ortaya koyduğu yenilikler üç temel başlıkta ele alınmaktadır. Bu kapsamda, ilk olarak ekosistemin birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında öncelikli olarak aşı, ilaç ve tanı çözümleri için koordine edilmesinde COVID-19 Türkiye Platformunun oluşumu ortaya konmaktadır. COVID-19’a karşı mücadelede ekosistem aktörlerinin sürece dahil olmasını ve ekosistem seferberliğinin güçlendirilmesini sağlayan hızlı destek çağrılarının açılmasında KOBİ’ler ve genç araştırmacılar odaklı yeni imkanlar ile sosyal ve beşerî bilimleri de kapsayıcı yaklaşımlar incelenmektedir. Ayrıca, zamana karşı yarış içerisinde Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin hızlandırılmasına da katkı sağlayacak şekilde bilimsel iletişim ortamlarının artırılması için çevrim içi portal ve gerçekleştirilen sanal konferans gelişmeleri sunulmaktadır. Son olarak yeni normal düzende biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı ile gıda arz güvenliği dahil olmak üzere mücadeleye devam edilmesini gerektiren alanlar için bu deneyimlerin yol gösterici yönleri tartışılmaktadır. Toplumsal sistemin en önemli bileşenleri arasında yer alan Ar-Ge ve yenilik sisteminin çok yönlü güçlük içeren bir süreçten geçmiş olmasına bağlı olarak küresel salgın sonrasında birlikte geliştirme çözümleri yeni bir boyuta taşınacaktır.

Prof. Dr. Hasan Mandal
DOI: 10.53478/TUBA.2020.033