Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Uluslararası Politikanın Pandemi Dönemeci

COVID-19 küresel salgını uluslararası politika üzerinde etkili olan özellikle beş yönelimi güçlendirmiştir. Buna göre, bölgeselleşme ile küreselleşme arasındaki rekabet artmakta; dijital çağa uyum ve dönüşüm hızlanmakta; popülizm güç kaybederken etkin yönetişim siyaset üzerinde etkili olma imkânını yakalamakta; devletlerin kırılganlığı olgusu özellikle çevremizdeki havzalarda artmakta; başta ABD-Çin olmak üzere büyük güç mücadeleleri yoğunluk kazanmaktadır. Bu yönelimlerin etkisinde oluşan uluslararası siyasi ortam Türkiye bakımından sınamalar ve fırsatlar içermektedir.

Doç. Dr. Burak Akçapar
DOI: 10.53478/TUBA.2020.038