Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Psikolojimize Protez Bir İlave ve Yeni Normal

Küresel COVID-19 salgını halen sürüyor ve hayatın hemen tüm alanlarını derinden etkiliyor. Üzerinde çok az durulmasına rağmen küresel salgının en çok etkilediği alanlardan birisi de hayatın psikososyal boyutu. Küresel salgın, “korku-kaygı” başta olmak üzere travma, matem, izolasyon ruh hali gibi psikopatolojik tablolar oluşturmasının yanı sıra algılayış ve düşünüş şekillerimiz ile davranışlarımız ve tutumlarımızda da değişikliklere yol açıyor. Bu bölümde küresel salgının hayatın psikososyal boyutunda yol açtığı değişiklikler ele alınıyor. Salgından önceki dünyanın hali psikolojik bir bakışla irdelenirken, salgınla psikososyal boyutta ortaya çıkan değişikliklerin önceki büyük salgın ve felaketlerin aksine hemen unutularak ortadan kalkmayacağı öne sürülüyor. Henüz küresel salgının içinde yaşarken öngöremeyeceğimiz kadar uzun bir zaman dilimini salgın sonrası ortaya çıkan psikolojik mekanizmaları adeta“protez” hale getirip sorunlara onunla karşı koymaya çalışarak geçireceğimiz ve yaşam tarzlarımızda “yeni normal” kalıplar oluşturarak hayatlarımızı sürdüreceğimiz iddia ediliyor.

Prof. Dr. Erol Göka
DOI: 10.53478/TUBA.2020.056