Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Küresel Salgın Sonrasında Yükseköğretimde Fırsatlar ve Riskler: Üniversitelerin Geleceği

2020 yılının ilk yarısı boyunca, neredeyse tüm dünyada COVID-19 hastalığına sebep olan yeni tip Corona virüsünün yayılımını durdurmak ve küresel salgının yavaşlamasını sağlamak amacı ile önlemler alındı. İnsanların bir arada bulunmalarını önlemek amacı ile alınan bu tedbirlerden en hayati olanlarından biri, önlem alan ülkelerin çoğunda eğitime ya ara verilmesi ya da uzaktan eğitim sistemleri ile eğitimin dijital ortama taşınması oldu. Küresel salgının aşı bulunana kadar etkisini devam ettireceği ve salgın öncesi sosyal yaşama dönüşün zaman alacağı göz önünde bulundurulduğunda, yükseköğretim kurumlarının bir süre daha devam edecek olan kontrollü sosyal yaşama uyum sağlaması ve akademik ve eğitsel faaliyetlerini bu ortamda artırarak devam ettirmesi gerekiyor. Bu “yeni normal” içerisinde yükseköğretimin nasıl bir şekil alacağı henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, birçok riskin ve fırsatın yükseköğretim kurumlarını beklediğini söylemek mümkün. Uzaktan eğitim ve eğitimde dijitalleşmenin gelişmesi, yükseköğretimin geleceği bağlamında bir fırsat gibi görünürken, seyahat kısıtlamaları, küresel ekonomik durgunluk, uzaktan eğitime dair sorunlar ve uluslararasılaşma önünde oluşan engeller kaygı verici riskleri de beraberinde getiriyor.

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Şenay Gümüş
DOI: 10.53478/TUBA.2020.032