Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Küresel Salgın Sonrası Sağlık Turizminin Geleceği ve Türkiye’nin Önündeki Fırsatlar

Turizm sektörünün içerisinde tanımlansa da sağlık sektörünün önemli bir fonksiyonu olarak Türkiye açısından yükselen bir seyir ortaya koyan sağlık turizmi son yıllarda ciddi bir ekonomik gelişme göstermektedir. Bu alanda mevzuat düzenlemeleri, altyapı çalışmaları ve strateji belirlemeleri konusundaki adımlar tamamlanmış ve sektörel teşvikler çerçevesinde ciddi bir ivme şekillenmiştir. Bu çalışmada küresel salgın sonrası sağlık sektörünün sağlık turizmine yönelik beklentileri, sektörel risk ve fırsatlar analiz edilmektedir. Çalışmada, güçlü bir sağlık eğitimi, nitelikli bir altyapı ve deneyimli sağlık hizmet kadrosuna sahip olan Türkiye’nin bu alanda uluslararası sağlık turizmi gelirlerinden aldığı payın artırılması ve sürdürülebilir bir sağlık turizmi politikası konusunda değerlendirmelere yer verilmektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve milletlerarası özel anlaşmalar çerçevesinde sigortacılık sisteminin de etkileşim içinde olduğu sağlık turizmi lojistik yan hizmet alanları ile beraber ekonomide önemli bir sektörel pay oluşturmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin COVID-19 küresel salgınıyla gerçekleştirilen mücadele sürecinin başarısının sağlık turizmine etkisi analiz edilmektedir. Bu konuda devlet ve özel sektör katkı ve paylarının bir değerlendirmesi de yapılmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Solak Prof. Dr. Muzaffer Şeker
DOI: 10.53478/TUBA.2020.051