Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Küresel Salgın Sonrası Küresel Eko-Politik Dönüşüm

Bu çalışma COVID-19 salgını sonrasında uluslararası siyasetin doğası ve uluslararası ilişkilerin yapısında ortaya çıkması muhtemel etkileri analiz ediyor. Küreselleşmenin ve ulus devletin geleceği, liberal ve otoriter devlet modellerinin bu süreçteki performansları, illiberal popülist siyasetin geleceği, salgını kontrol altına almak adına atılan adımların ahlakiliği, Avrupa Birliği bütünleşme sürecinin akıbeti ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki jeopolitik rekabetin seyri salgının ortaya çıkardığı dinamiklerden yakından etkilenecek. Salgınla mücadele bağlamında ABD ve Çin hükümetlerinin benimsemiş oldukları tutumlar onların küresel yönetişim bağlamındaki liderlik kapasitelerini de yakından etkileyecek. COVID-19 sonrası çağda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yünündeki öngörülere karşın bu çalışma daha ihtiyatlı bir tutum takınılması gerektiğini iddia ediyor ve geleceğin nasıl şekilleneceğine dair yapılan öngörülerde daha mütevazi olunması gerektiğini salık veriyor.

Prof. Dr. H. Tarık Oğuzlu
DOI: 10.53478/TUBA.2020.043