Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Dünya Sağlık Örgütü’nün Pandemilerdeki Etkinliği ve Post-Pandemik Dönemdeki Geleceği

Dünya Sağlık Örgütü 1948’de kurulmuş bir Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlık kuruluşudur. Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde olup, 6 ülkede Bölge Merkezi ve 149 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Örgütün öncelikleri, çalışma alanları ve yetki düzeyi üye ülkeler tarafından belirlenmektedir. Temel karar alma organları Dünya Sağlık Asamblesi ile İcra Kuruludur. Asamblede üye ülkelerin hükümetlerince atanan temsilcilerin yönlendirme ve onaylaması ile örgüt çalışmaları yönlendirilmekte ve denetlenmektedir. Alınan kararların icrasından ise Örgüt Genel Direktörü ve personelden oluşan Sekretarya sorumludur. Uluslararası sağlık alanında başlıca yönlendirici ve koordine edici otorite olan Dünya Sağlık Örgütü, küresel düzeyde norm ve standart belirlemekte, acil durumlarda ülkelere destek vermekte ve sağlık politikaları ile sağlık sistemlerinin gelişimine önemli ölçüde teknik destek sağlamaktadır. Halk sağlığı risklerinin, daha sınırı aşmadan kaynağında tespit ve kontrol altına alınması için yasal çerçeve olan Uluslararası Sağlık Tüzüğü, örgüte bazı görevler, üye ülkelere de bazı yükümlülükler getirmektedir. Yaşanılan küresel sağlık problemleri ve son olarak COVID-19 pandemisi Örgüt’e çeşitli eleştiriler yöneltilmesine yol açmış ve pandemi sonrası dönemde Örgüt’ün geleceği tartışılmaya başlanmıştır.

Prof. Dr. Turan Buzgan, Dr. Öner Güner
DOI: 10.53478/TUBA.2020.029