Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

COVID-19 Küresel Salgının Ulusal ve Uluslararası Sürdürülebilir Tarıma ve Tarım Politikalarına Etkileri

COVID-19 salgını şok niteliğinde etkisiyle, hareketliliğin azalmasına ve ekonomik faaliyetlerin daralmasında neden olmuştur. Tarım sektörü de özellikle gıda işleme ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, ekonomik daralma ve gıdaya ulaşımdaki zorluklar nedeniyle olumsuz yönde etkilenmiştir. Ancak tarımın kendine has özellikleri nedeniyle daralma diğer sektörlere göre daha az olmuştur. Türkiye, tarımın çok iklimli olmasının verdiği ürün çeşitliliği; gıda ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle piyasa canlılığı; tarımın gelişmeye açık olması; ithalata dayalı gıda tüketimi yüksek olan ülkelere yakınlık; kadim tarım kültürü ve endemik tür zenginliği; avantajlarını iyi kullanılarak salgını önemli fırsatlara dönüştürülebilir. Bu kitap bölümünde, tarım sektörünün belirtilen avantajları dikkate alınarak ve salgın ile ilişkilendirilerek değerlendirmeler yapılmış ve geleceğe yönelik öneriler sunulmuştur. COVID-19 salgınıyla öne çıkan gıda arzında kendine yeterlilik, ürün çeşitliliği avantajının ileri teknolojiyle desteklenmesiyle rahatlıkla sağlanacaktır. Salgınla oluşan daha doğal, temiz ve helal gıdaya ulaşım eğilimi, sürdürülebilir tarım politikalarını öne çıkaracaktır. Salgın sırasında güçlendiği gözlenen kırsal yaşamı tercih eğilimi, kırsalda iş ve yaşam şartlarının iyileştirilmesiyle desteklenirse tersine göçü teşvik edecektir. Salgının sebep olduğu gıda tedarik sorununun giderilmesine yönelik online dijital teknoloji çözümleri, gıda değer zincirindeki problemlerin giderilmesinde önemli bir araç olacaktır. Arzdan çok gıda talebindeki daralmanın fiyatları düşürmesi, Türkiye’nin gıda tüketimi ithalata dayalı ülkelere yakınlık avantajını kullanarak ihracatını artırmasını gerektirecektir. Tarımın stratejik önemine yönelik artan toplumsal farkındalık, tarım ve kırsalın temel sorunlarını gidermede yararlı olacaktır.

Prof. Dr. Fahri Yavuz
DOI: 10.53478/TUBA.2020.067