Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

COVID-19 Küresel Salgını: Akıllı Enerji Çözümleri ve Hidrojen Çağına Geçiş

Enerji, tarih boyunca insanlığın daima en çok ihtiyaç duyduğu olgulardan birisi olmuştur. Geçmişi şekillendirmiş, günümüzü şekillendirmeye devam eden ve geleceği de şekillendirmesi beklenen bir kaynaktır. Tarih boyunca savaşların, korkuların ve barışların oluşmasında kritik rol oynamıştır. Enerjinin önemi ve ihtiyacı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Diğer yandan, enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan fosil yakıtların (kömür, petrol ve doğal gaz) artan kullanımı ile dünyada hava, su ve gıda ile ilgili birçok sorun ortaya çıkmıştır ve bu sorunlar insan sağlığını önemli ölçüde etkilemiştir. 2020 yılında karşılaştığımız COVID-19 küresel salgını, insanların daha önce hiç olmadığı kadar daha temiz havaya, daha temiz suya, daha temiz gıdaya ve daha temiz enerjiye ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Bu ihtiyaçlar, hidrokarbon yakıt kullanımının devam ettiği karbon çağından, hidrojen enerjisi kullanımının artacağı hidrojen çağına geçişi gerekli kılmıştır. Bu bölümün amacı, akıllı enerji çözümlerini tanımlamak ve COVID-19 salgınının enerji durumunu nasıl değiştirdiği ve ne gibi fırsatları da beraberinde getirdiği konularında eşsiz bir bakış açısı sağlamaktır.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer
DOI: 10.53478/TUBA.2020.068