V. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu

Polis Akademisi, Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER) tarafından 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde “V. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu”düzenlenecektir.

Sempozyumun en önemli amacı ulusal ve uluslararası alanda Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar konusunda çalışan uygulayıcılarla akademisyenlerin bir araya gelerek bilimsel yöntemler ışığında işbirliği ve diyalogun geliştirilmesi, bilimsel analizlere dayalı politika önerileri geliştirilmesidir. Sempozyumun bu yılki teması “Çocuk ve Şiddet: Toplumsal Şiddetin Cenderesinde Çocuklar” olarak belirlenmiştir.

Kongre e-posta adresi cocuksempozyum@pa.edu.tr olup, ayrıntılı bilgilere http://www.cocuksempozyumu.info/ adresinden ulaşılabilir. Kongreye ilişkin önemli tarihleri aşağıda verilmektedir.

                                                                                                                      

 Bildiri Özetleri Son Gönderme Tarihi      

 1 Eylül 2013

 Kabul Edilen Bildiri Özetlerin İlan Tarihi 

15 Eylül 2013

 Tam Metin Bildirilerin Son Gönderme Tarihi

15 Ekim 2013

 Kongre Tarihi

1-3 Kasım 2013

Kongre ile ilgili ayrıntı bilgiler aşağıdaki linkde yer almaktadır. Link