Tübitak e-Ders Çağrısı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğünün Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı kapsamındaki 5001 Akademik e-Kitap ve 5002 Akademik e-Ders çağrılarına ilişkin olarak hazırlanan Ek'e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Link