TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Tuncay Taymaz’dan “Türkiye’nin Kırıkları- Deprem-Tsunami Oluşumları ve Anadolu'nun Yeraltı Görüntüleri”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Başbakanlık AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz “Türkiye’nin Kırıkları- Deprem-Tsunami Oluşumları ve Anadolu'nun Yeraltı Görüntüleri” adlı konferansını 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de TÜBA Rabi Medrese’de gerçekleştirecek.

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin tektonik açıdan oldukça aktif bölgelerden birisi olduğunu söyleyen Prof. Taymaz bu bölgenin dalma batma zonları, çarpışma ve açılma rejimlerinin dinamik yapısının araştırma için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Tuncay Taymaz konu hakkında şu şekilde konuştu: “Bölgenin aktif tektoniği ve deformasyonu, Afrika, Arabistan ve Avrasya levhaları arasındaki çarpışmanın bir sonucudur. Afrika levhasının kuzeye doğru hareketi ile Avrasya levhasının altında dalma batmaya uğramasıyla oluşan Hellenik ve Kıbrıs Yayları bölgedeki ana tektonik sınırları oluşturuyor. Karmaşık deformasyon yapılarından dolayı, bölge geçmişten günümüze şiddetli ve yoğun deprem aktivitesine maruz kalıyor. Tarihsel dönem boyunca, Akdeniz kıyılarını etkileyen ve oldukça fazla hasara ve yıkıma neden olan depremler ve bunlarla ilişkili tsunamilerden birçoğu detaylı şekilde kaydedildi ve araştırıldı. Ana fay zonları boyunca kaynaktaki kırılma oluşumunu ve potansiyel deprem kaynaklarının yapısı ve gelişimlerini belirlemek tsunami modellemelerine önemli katkılar sağlıyor. Doğu Akdeniz Bölgesi için rapor edilen kuvvetli tsunami depremleri, bölgedeki tsunami yaratan depremlerin oluşma sıklığının yaklaşık 150-200 yıl olduğunu gösteriyor. Sürecin hayli uzun olması tsunami riskinin unutulmasına neden oluyor. Bu nedenle, güvenilir tsunami deprem kataloglarının sınıflandırılması, bölgenin tsunami risk analizinin yapılmasında, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde ve matematiksel simülasyonlar ile depremlerin incelenmesi aşamalarında oldukça önemli.” dedi. Prof. Taymaz, konferans süresince bahsi geçen tüm konuların masaya yatırılacağını vurguladı.

Prof. Dr. Tuncay Taymaz kimdir?
1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki (KTÜ) lisans öğrenimini onur derecesi alarak tamamladı. 1986-1990 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla doktorasını Cambridge Üniversitesi’nde (İngiltere) yaptı. 1991-1992 yıllarında aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1992-1993 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yardımcı doçent, 1993-1999 yılları arasında ise doçent olarak görev yaptı, 1999 yılında aynı üniversitede profesör unvanını aldı. 1994 yılında TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü'nü aldı. 1997-1998 yıllarında Almanya'nın saygın bilim-araştırma ödüllerinden Alexander von Humboldt (AvH) Foundation Research Fellowship Award’ın sahibi oldu. 1996-1998 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2001 yılında TÜBA-GEBİP Ödülü’nü aldı. 2003-2005 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi’nde Rektör danışmanlığı yaptı. 2006 ve 2014 yıllarında yine Alexander von Humboldt (AvH) Stiftung Research Fellowship Award’ın sahibi oldu.

Şubat 2017’den bu yana Başbakanlık AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, halen İTÜ’de öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.