İKSİR Sistemi ile Kamu Yatırımlarının İzlenmesi

Yerel ve merkezi yönetimler tarafından yürütülen yatırım faaliyetlerinin izlenmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) hayata geçirilmiştir. IKIS ile bağlantılı şekilde, daha ileri bir raporlama sisteminin oluşturulması amacıyla Bakanlığımız ve TÜBİTAK işbirliğinde İKİS İleri Raporlama Sistemine (İKSİR) ilişkin teknik altyapı çalısmaları tamamlanmıştır. İKSİR'in hayata geçirilmesi ile birlikte hem göstergeler hem de kamu yatırım ve projeleri itibarıyla ülkemizin son 10 yıllık dönemdeki gelişme performansı farklı modüller altında (gelişmişlik göstergeleri, kamusal destekler, sosyal destekler, ilçe modülü vb.) izlenebilecektir.

Bu çerçevede, iller bazındaki gelişmeleri takip etmek üzere, 2002-2012 dönemine ait kurumunuz görev alanına giren hususlarda; yürütülen proje ve faaliyetler ile yatırımlara ilişkin bilgilerin
https://uygulamaiksir.kalkinma.gov.tr/ internet sitesi üzerinden girilmesi gerekmektedir. Söz konusu sisteme veri girişi yapılabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre bilgileri, iksir-destek.vte@tubitak.gov.tr e-posta adresinden temin edilebilir.