Katip Çelebi, Tuhfetü’l-Kibar’da tarih, coğrafya ve astronomi ilimlerinin önemini vurgulayarak devleti yönetenlerin kendi imparatorluk sınırlarını, bu bölgelerde bulunan yabancı ülkeleri yakından bilmeleri gerektiğini anlatıyor. Üstelik Avrupalıların bu ilimlere verdikleri değer sayesinde Yeni Dünya denilen Amerika’yı keşfettiklerini ve Hind limanlarını ele geçirdiklerini belirtiyor. Katip Çelebi’nin son yazdığı ve Müteferrika matbaasının ilk bastığı eser olarak Tuhfetü’l-Kibar, Osmanlı donanma tarihi ve teşkilatı hakkında kaleme alınan ilk kaynak olma özelliği taşıyor.

Katip Çelebi
İdris Bostan