Nizâmü’l-Edviye, klasik Osmanlı döneminde kaleme alınan ve “müfred deva”ları konu edinen bir “müfredat” eseridir. Tedavinin büyük oranda nebati, hayvani ve mineral kökenli müfret devalarla yapıldığı eski tıp geleneği içinde bu devaların tanıtıldığı müfredat eserleri önemli bir yer tutarlar. Bu alanda yazılmış en kapsamlı telif eserlerden biri olan Nizâmü’l-Edviye, 17. yüzyılda dönemin hekimbaşısı olan Sakızlı İsa Efendi tarafından kaleme alınmış olup hacmi, devalar hakkında verdiği kapsamlı bilgiler ve deva adlarının çeşitli doğu ve batı dillerinde karşılıklarını vermesi bakımından emsallerinden ayrılır.

Sakızlı İsa Efendi
Prof. Dr. Mustafa Samastı
Prof. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Murad