Mantığın düşünce ve dil ile olan ilişkisinin bir sorun olarak irdelenip tartışılması kendisinden önceki dönemlere geri götürülebilirse de onu bir “disiplin” veya “ilim” olarak kurma imtiyazının Aristoteles’e ait olduğu bilinmektedir. İlk temsilcisi Kindî olmakla birlikte İslâm felsefesinin yöntemi, problemleri ve terminolojisi ile sistemli bir yapı kazanmasındaki en büyük pay ve emek sahibi Fârâbî’dir. Böylece mantık ilmine özel bir önem atfederek kaleme aldığı çok sayıdaki eserle yaptığı önemli katkılar sebebiyle “Muallim-i Sânî” yani ikinci öğretici unvanı ile tanınıp anılmayı hak eden de yine bu büyük Türk filozofu olmuştur. Bu kitapta, Fârâbî’nin telif ettiği mantık eserleri arasında öğretici/didaktik üslubu ile her biri bu alana hazırlık, giriş ve başlangıç niteliği taşıyan üç risâlesinin Hüseyin Sarıoğlu tarafından hazırlanan Arapça metni ve Türkçe çevirileri karşılıklı sayfalar halinde sunulmaktadır.

Fârâbî
Hüseyin Sarıoğlu