Kitâbü’ş-Şifâ: Nefs
2021
ISBN: 978-605-2249-72-7

Hem yazıldığı dönemde hem de sonraki birkaç yüzyıl boyunca oldukça etkili olan Kitâbü’ş-Şifâ: Nefs, İslam felsefesinin klasik çağında nefs üzerine yazılmış en nitelikli felsefi çözümlemelerden biri olarak öne çıkıyor. 

İbn Sînâ
Doç. Dr. Eşref Altaş
Doç. Dr. Mehmet Zahit Tiryaki