İskendernâme
2021
ISBN: 978-605-2249-59-8

Prof. Dr. Robert Dankoff tarafından hazırlanan Ahmedî’nin 2 ciltten oluşan “İskendernâme”; Türk dili ve edebiyatı araştırmaları açısından taşıdığı önemin yanı sıra bilim tarihi ve Türk kültür tarihi için anahtar bir eserdir. Hem bir dünya fatihinin anlatısı hem ideal bir hükümdar portresi hem kısa bir ahlak öğretisi hem de bir bilimler ansiklopedisi; İskendernâme’nin “sekiz önemli nüshasını” merkeze alarak hazırlanan karşılaştırmalı bir çalışmadır. Bu yönüyle eser, İskendernâme’nin tenkitli ilk edisyonu sayılabilir.

Ahmedî
Prof. Dr. Fikret Turan
Prof. Dr. Robert Dankoff