Hesâb-ı Nazarî
2021
ISBN: 978-605-2249-63-5

Matematik, eğitim, edebiyat ve siyaset gibi birçok alanla ilgilenmiş ve bunlarla ilgili gazete ve dergilerde pek çok yazı yazmış bir Osmanlı aydını, “Darülfünun Fen Fakültesi’nde Sayılar Teorisi kürsüsü profesörü Mehmet Nadir’in matematik çalışmalarının hemen hemen tamamı sayılar teorisi alanındadır ve eserleriyle bu alana büyük katkılar sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem matematikçilerinden Mehmet Nadir’in Hesâb-ı Nazarî eserinde sayılar teorisi kitabının Latin harflerine transliterasyonu ve değerlendirmesi yer alıyor. Hesâb-ı Nazarî’nin içerdiği konular ve konuların ele alınış biçimi bakımından Osmanlı topraklarında sayılar teorisi alanında bir örneğinin daha bulunmadığını söyleyebiliriz.

Mehmet Nadir
Prof. Dr. Mustafa Çiçekler
Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan, Dr. Safiye Yılmaz Erten