Ferec Ba'd eş-Şidde (FBŞ) adıyla anılan hikayeler erken Osmanlıca döneminin en önemli nesir eserlerindendir. Türkçe FBŞ’ler 1001 gece masalları tarzında 42 hikayeden oluşur. Hazai-Tietze’nin yazıçevrimli metnini yayımladıkları Budapeşte nüshası ise, Türkiye kütüphanelerinde ve yurt dışında pek çok kopyası bulunan Türkçe FBŞ’lerin istinsah tarihi en eski (1451) olanıdır.

Ferec Ba'd eş-Şidde belli bir eserin farklı versiyonlarına verilmiş bir ad değil, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında, üzüntüden sonra erişilen sevinç ve huzurun anlatıldığı bir hikaye türünün adıdır. Hikayelerin kahramanları mutlaka soylu ve zengin kişilerdir; yaşamları normal akışı içinde ilerlerken çeşitli nedenlerle kendilerini olağanüstü olayların içinde bulur, bin bir güçlükle mücadele etmek zorunda kalırlar; ama mutlaka her hikaye “mutlu sonla” biter ve kahramanlar kalan ömürlerini mutluluk içinde geçirirler.

György Hazai, Andreas Tietze