Dîvân-ı Hafî
2021
ISBN: 978-605-2249-66-6

Türk Edebiyatının tarihinin yazımına katkı sağlayacak olan eser, Fatih Sultan Mehmet devri şairlerinden Edirneli Hafî’nin Dîvân’ı konuyla ilgilenenlerin dikkatine sunuldu. Dîvân’ın tespit edebilebilen Zagreb ve Saint Petersburg nüshaları ile bazı mecmualardan yararlanılarak karşılaştırmalı metin hazırlandı. Eser iki bölümden oluşuyor; birinci bölümde biyografi kaynaklarının verdiği bilgilerden ve şairin eserlerinden hareketle Hafî’nin Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği değerlendirildi. İkinci bölümde Divân'daki nazım biçimleri ele alındı ve yazma nüshalarla Hafî’nin şiirlerinin yer aldığı kimi mecmualar tanıtıldı. En sonunda ise şiirlerin transkripsiyonlu metni verildi.

Prof. Dr. Nihat Öztoprak
Doç. Dr. Ersen Ersoy