Türkiye’de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı Raporu
Temmuz 2020
ISBN: 978-605-2249-49-9
DOI: 10.53478/TUBA.2020.120

İklim Değiiğimi ve Halk Sağlığı Raporu, Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği’nin (AASSA) talebi üzerine, Asya Bölgesindeki ülkelerde iklim değişiminin sağlık etkilerini ele almak üzere hazırlanacak rapora katkı sağlamak üzere, Türkiye’deki iklim değişiminin sağlık etkilerini ele alıyor. Rapor kapsamında; birinci bölümde giriş bilgileri, ikinci bölümde Türkiye ölçeğinde iklim değişiminin mevcut durumu, ileriye yönelik projeksiyonlar ve sağlıkta mevcut durum ve sağlık altyapısı, üçüncü bölümde iklim değişiminin sağlık etkileri, dördüncü bölümde iklim değişimi ve sağlık üzerinde yapılmış uyum ve etki azaltma çalışmaları ve beşinci bölümde sonuç ve öneriler sunuluyor.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. İzzet Öztürk