TÜBA'nın Bilim Etiği Komitesi tarafından hazırlanan kitap, bilimle ilgili doğru davranış ilkelerini ortaya koyuyor, bilim insanlarına, doktora ve uzmanlık çalışması yapan öğrenciler için bir rehber kitap niteliği taşıyor.

Kitapta bilimsel araştırmanın doğası, bilim insanlarının görev ve sorumlulukları, bilimsel araştırmada yapılması gerekenler, bilimsel araştırmalarda kusurlu davranışın tanımı ve nedenleri, bilim insanı, etik ve toplum, akademik etkinlikler ve etik, bilim insanı olarak hekim ve etik, bilimde etik dışı davranış karşısında neler yapılabilir ve bilim etiğinde temel ilkeler gibi konular ayrıntılı olarak ele alınıyor.