Sürdürülebilir Gıda Politikaları ve Tedarik Zincirleri
2022
ISBN: 978-625-8352-20-7

TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Gıda Politikaları ve Tedarik Zincirleri” temalı raporda gıda politikaları çok boyutlu olarak ele alındı. Raporda tedarik zinciri konusu da sorunların analizi ve çözüm önerileri bağlamında ele alındı.

Kazim Şahin