Rusya’nın Ukrayna’yı İşgalı ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı Sonuç Raporu
Mart 2022
ISBN: 978-605-2249-99-4
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-99-4

Türkiye jeostratejik konumu gereği bölgesinde yaşanan savaşların insani, siyasal, ekonomik ve sosyal tüm boyutlarını hissetmektedir. Aynı zamanda tüm bu süreçlerde Türkiye ritmik bir diplomasi ile tüm çatışma bölgelerinde barışın tesisi için sonuna kadar mücadele etmektedir. Özellikle Ukrayna’da yaşanan savaş, her iki tarafla belli açılardan önemi haiz ilişkilerini tesis etmiş Türkiye için en önemli dış politika başlığı haline gelmiştir. Bu gelişmeler bilim insanlarını dönem Türk dış politikasında özenle takip edilmesi gereken dış politika yöntem ve enstrümanları üzerine mülahaza etmeye zorlamıştır. TÜBA tarafından 28 Mart 2022 tarihinde düzenlenen "Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler" Çalıştayıyla, bilim insanları geleceğin şartlara bağlı olduğunu vurgulayarak ve genelleyici ifadelerden kaçınarak bu savaşın boyutlarını ele aldılar. Çalıştay sonrası yapılan çözümlemelerin ardından bu Sonuç Raporu kamuoyunun istifadesine sunulmuştur. Savaş öncesi sürecin kırılma noktalarını ele alarak başlayan rapor, savaşın boyutunu ve niteliğini açıkladıktan sonra savaşın sistem, bölge ve ülke düzeyindeki etkileri ile devam ediyor. Sonuç başlığında ise 12 madde halinde raporun bulgularına yer verilmektedir.